shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0822.568.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 2010
Begindatum:12 januari 2010
Naam:A & S GROUP
Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 2020
Adres van de zetel: Lambertusstraat 123C Stratenplan
3840 Borgloon
Sinds 23 oktober 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 12 januari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Devos ,  Axel  Sinds 12 januari 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 31 maart 2010
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 31 maart 2010
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 31 maart 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 februari 2010
BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 19 augustus 2016
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 19 augustus 2016
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 februari 2010
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 januari 2010
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2011
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug