shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0841.353.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2011
Begindatum:25 november 2011
Naam:Elektriciteitswerken Glen De Potter
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2011
Adres van de zetel: Nonnenbosstraat 22 Stratenplan
9340 Lede
Sinds 25 november 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 november 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) De Potter ,  Glen  Sinds 25 november 2011
Zaakvoerder (2) Steenhaut ,  An  Sinds 25 november 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2011
 
Elektrotechniek
Sinds 1 december 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 juni 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 29 november 2011
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 november 2011
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 februari 2022
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 3 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  42.220 -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 26 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug