shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0846.571.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 2012
Begindatum:5 juni 2012
Naam:Maddens, Yoran
Sinds 5 juni 2012
Telefoonnummer:
0497/74.09.64 Sinds 22 april 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
yoran.maddens@telenet.beSinds 22 april 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Maddens ,  Yoran  Sinds 5 juni 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 juni 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juni 2012
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 5 juni 2012
Btw 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 5 juni 2012
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 5 juni 2012
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug