shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.258.314
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 2008
Begindatum:15 april 2008
Naam:DAKWERKEN BROUWER
Naam in het Nederlands, sinds 3 april 2008
Adres van de zetel: Vaartstraat 237 Stratenplan  bus A
2520 Ranst
Sinds 1 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 april 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Brouwer ,  Tom  Sinds 3 april 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 mei 2008
 
Ruwbouw
Sinds 14 mei 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 oktober 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 maart 2010
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 juli 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 17 maart 2010
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 april 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug