shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.849.285
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 november 2022
Begindatum:29 januari 2013
Naam:A COMMUNICATION
Naam in het Nederlands, sinds 25 januari 2013
Adres van de zetel: Gouverneur Roppesingel 83
3500 Hasselt
Sinds 2 november 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Drescig ,  Arto  Sinds 25 januari 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Dominic-Xavier  Sinds 17 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gielen ,  Xavier  Sinds 17 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Van Swygenhoven ,  Frederika  Sinds 17 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  90.022  -  Ontwerp en bouw van podia
Sinds 1 februari 2013
Btw 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 februari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug