shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0664.471.279
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2016
Begindatum:10 oktober 2016
Naam:BELGIUM ENERGY
Naam in het Frans, sinds 7 januari 2019
Adres van de zetel: Pierre Decosterstraat 96   bus 1
1190 Vorst
Sinds 2 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lamy ,  Frédéric  Sinds 21 november 2022
Bestuurder Wizman ,  David  Sinds 21 november 2022
Zaakvoerder (1) LAMY ,  DAVID  Sinds 10 oktober 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 januari 2023
 
Elektrotechniek
Sinds 4 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 oktober 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 10 oktober 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 juli 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 oktober 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.529  -  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  27.110  -  Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
Sinds 1 juni 2017
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2018
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 10 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 28 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 oktober 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug