shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.911.206
Status:Stopgezet
Sinds 16 februari 2021
Rechtstoestand: Sluiting faillissement
Sinds 16 februari 2021
Begindatum:1 juli 2017
Naam:ATELIER RENO
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2017
Adres van de zetel: Provinciebaan 66   bus 2
8880 Ledegem
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 1 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Guy ,  Hervé  Sinds 1 juli 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ghekiere ,  Philip  Sinds 24 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2017
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 maart 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 5 april 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 april 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 5 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juli 2017
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug