shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0749.845.533
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 december 2021
Begindatum:6 juli 2020
Naam:AKR CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 6 juli 2020
Adres van de zetel: Rue Fosse Crompire 10
4040 Herstal
Sinds 6 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 juli 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Petta ,  Anthony  Sinds 6 juli 2020
Bestuurder Sbordone ,  Raphaël  Sinds 6 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 24 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 juli 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 14 juli 2020
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 14 juli 2020
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 14 juli 2020
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 14 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 juli 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug