shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0203.286.759
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 november 1939
Begindatum:4 november 1939
Naam:Delcredere
Naam in het Nederlands, sinds 4 mei 2017
Ducroire
Naam in het Frans, sinds 4 mei 2017
Adres van de zetel: Montoyerstraat 3 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 30 juni 2003
Telefoonnummer:
02 788 88 00 Sinds 30 juni 2003(1)
Faxnummer:
02 788 88 10 Sinds 30 juni 2003(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 4 november 1939
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Terweduwe ,  Dirk  Sinds 30 december 2009
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 4 november 1939
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  65.121  -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Sinds 25 mei 2016
BTW 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 25 mei 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  65.121 -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug