shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0220.916.609
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1980
Begindatum:8 augustus 1980
Naam:Communauté française
Naam in het Frans, sinds 8 augustus 1980
Adres van de zetel: Leopold II laan 44
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Extra adresinfo: Espace 27 Septembre
Sinds 27 augustus 2001
Telefoonnummer:
0800 20 000 Sinds 27 augustus 2001(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
telvert@cfwb.beSinds 27 augustus 2001(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van de Franse Gemeenschap
Sinds 30 juni 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 227  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Delcor ,  Frédéric  Sinds 1 september 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Aanbestedende overheid
Sinds 8 augustus 1980
 
 

Toelatingen

Erkend door de Psychologencommissie
Sinds 28 juli 1997
Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 13 november 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.311 -  Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug