shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0250.937.416
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juli 1993
Begindatum:14 juli 1993
Naam:Grindfonds - Fonds gravier
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 14 juli 1993
Adres van de zetel:
1000 Brussel
Sinds 14 juli 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 14 juli 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 14 juli 1993
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.119  -  Overig algemeen overheidsbestuur
Sinds 1 oktober 2013
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0256.522.042 (Grindfonds - Grindcomité)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juli 1993
0256.522.240 (Grindcomite> '- Het Herstructureringscomité)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juli 1993
0256.522.438 (Grindcomité - Het Sociaal comité)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juli 1993
0256.522.537 (Grindcomité - Het Onderzoekscomité)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0256.522.537 (Grindcomité - Het Onderzoekscomité)   sinds 13 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0256.522.042 (Grindfonds - Grindcomité)   sinds 14 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0256.522.240 (Grindcomite> '- Het Herstructureringscomité)   sinds 14 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0256.522.438 (Grindcomité - Het Sociaal comité)   sinds 14 juli 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug