shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0254.010.633
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 juli 1989
Begindatum:5 juli 1989
Naam:Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 7 mei 2004
Afkorting: AGIOn
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 7 mei 2004
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 8 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 5 juli 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Eliaerts ,  Jean  Sinds 8 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1989
Aanbestedende overheid
Sinds 5 juli 1989
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.119 -  Overig algemeen overheidsbestuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug