shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0255.686.159
Status:Actief
Rechtstoestand: Ontbinding van rechtswege door het verstrijken van de duur
Sinds 11 december 2003
Begindatum:6 juli 1995
Naam:Pensioenfonds voor de rustpensioenen van het statutair personeel van de naamloze vennootschap van publiek recht BELGACOM
Naam in het Nederlands, sinds 6 juli 1995
Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de la Société anonyme de Droit public BELGACOM
Naam in het Frans, sinds 6 juli 1995
Commerciële Naam:OCA - CVV 50484
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 december 1997
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(1)
Sinds 20 juli 2013
Adres van de zetel: Emile Jacqmainlaan 177 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 6 juli 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Aanbestedende overheid
Sinds 6 juli 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen.


Naar boven   Terug