shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.071.649
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 november 1962
Begindatum:6 november 1962
Naam:Beddeleem
Naam in het Nederlands, sinds 3 oktober 1983
Adres van de zetel: Venecoweg 14A Stratenplan
9810 Nazareth
Sinds 31 oktober 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 23 maart 2012
Vrijstelling
Sinds 23 maart 2012
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1963
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 21 augustus 2009
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 21 augustus 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 860.000 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 augustus
 
 
Linken tussen entiteiten
0430.006.443 (BRAKEL WANDEN BELGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.006.443 (BRAKEL WANDEN BELGIE)   sinds 31 maart 2003
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug