shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0400.789.251
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 1953
Begindatum:20 december 1953
Naam:Goed Farma
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2019
Adres van de zetel: Haachtsesteenweg 579 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 30 april 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 90  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1954
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.730 -  Apotheken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 17.644.990 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0449.707.638   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2019
0449.733.570   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 juni 2003
0403.871.277   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2008
0479.249.680   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2013
0885.730.061   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2013
0873.624.758   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 november 2015
0401.278.310   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2019
0416.903.426   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2019
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug