shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0401.383.129
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 mei 1985
Begindatum:24 maart 1962
Maatschappelijke Naam:Société namuroise de Gestion
Benaming in het Frans, sinds 10 februari 1983
Afkorting: Sonages
Benaming in het Frans, sinds 10 februari 1983
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Louvain, 5 - 1er éta  Stratenplan
5000 Namur
Sinds 25 oktober 1984
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 30 maart 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dal ,  Georges  Sinds 29 augustus 1990
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 220.000.000 BEF
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug