shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.637.595
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 juni 2011
Begindatum:6 maart 1959
Naam:Etablissements Mabille
Naam in het Frans, sinds 6 maart 1959
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 18 september 2014
Adres van de zetel: Gentsesteenweg 528-550
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Sinds 6 maart 1959
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 april 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0456.512.781   Sinds 1 januari 2004
Gedelegeerd bestuurder Mabille ,  Arnould  Sinds 1 juli 2009
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kelder ,  Guy  Sinds 18 april 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.600.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 maart 1959
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 1959
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug