shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0408.960.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 oktober 1966
Begindatum:12 oktober 1966
Naam:Association des Caisses Spéciales de Vacances Annuelles Vereniging van de Bijzondere Vacantiefondsen
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 12 oktober 1966
Afkorting: VBVF-ACSVA
Naam in het Frans, sinds 12 oktober 1966
Adres van de zetel: Ravensteinstraat 4 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 12 oktober 1966
Telefoonnummer:
+32473230088 Sinds 1 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 12 oktober 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2016
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 april 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug