shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.195.515
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 maart 1977
Begindatum:28 maart 1977
Naam:UC Limburg
Naam in het Nederlands, sinds 24 oktober 2014
University College Limburg
Naam in het Engels, sinds 9 juli 2020
Adres van de zetel: Agoralaan ZN   bus 1
3590 Diepenbeek
Extra adresinfo: Gebouw B-Campus Diepenbeek
Sinds 27 oktober 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 maart 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 oktober 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 28 maart 1977
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.421  -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 13 april 2016
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.422 -  Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0454.484.095 (KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 februari 2000
0433.872.882 (Bisschoppelijke Normaalschool J.B.de la Salle)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 december 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0454.484.095 (KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG)   sinds 18 februari 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.872.882 (Bisschoppelijke Normaalschool J.B.de la Salle)   sinds 7 december 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug