shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0424.281.859
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 augustus 2021
Begindatum:15 juli 1983
Naam:ECPR
Naam in het Frans, sinds 18 december 2017
Adres van de zetel: Rue Gustave Defnet 12 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 29 augustus 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 juli 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Kerstenne ,  Pierre  Sinds 19 september 1991
Curator (aanstelling door rechtbanken) Machiels ,  Pierre  Sinds 19 augustus 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 17 februari 2006
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 17 februari 2006
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 17 februari 2006
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 17 februari 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 februari 2006
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug