shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0428.927.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 januari 2023
Begindatum:19 mei 1986
Naam:SCOPRA
Naam in het Frans, sinds 19 mei 1986
Adres van de zetel: Rue Bruspré 6
4570 Marchin
Sinds 1 januari 2009
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 maart 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder (1) Delbart ,  Michèle  Sinds 15 maart 2010
Persoon belast met dagelijks bestuur Delbart ,  Michèle  Sinds 15 maart 2010
Curator (aanstelling door rechtbanken) Donné ,  Marielle  Sinds 30 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 juni 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.660  -  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Bestuurder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Zaakvoerder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug