shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0533.752.002
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 april 2013
Begindatum:29 april 2013
Naam:Vanden Steen, Nancy
Sinds 29 april 2013
Telefoonnummer:
0478/67 92 31 Sinds 13 augustus 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@kapsalondely.beSinds 13 augustus 2013(1)
Webadres:
www.kapsalondely.be Sinds 13 augustus 2013(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vanden Steen ,  Nancy  Sinds 29 april 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2015
 
Kapper/ kapster
Sinds 1 juli 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 1 juli 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 1 juli 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug