shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0535.886.297
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 juni 2023
Begindatum:24 juni 2013
Naam:DVWATCH
Naam in het Frans, sinds 24 juni 2013
Adres van de zetel: Rue du Chainia, Meux 40
5081 La Bruyère
Sinds 24 juni 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 24 juni 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Verhulst ,  Didier  Sinds 24 juni 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 8 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  95.250  -  Reparatie van uurwerken en sieraden
Sinds 24 juni 2013
Btw 2008  26.520  -  Vervaardiging van uurwerken
Sinds 24 juni 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug