shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0536.499.080
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 juli 2013
Begindatum:8 juli 2013
Naam:KALICOOP
Naam in het Frans, sinds 2 juli 2013
Adres van de zetel: Rue de Steppes 24
4000 Liège
Sinds 21 oktober 2019
Telefoonnummer:
042750282 Sinds 1 januari 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kalicoop@dies.beSinds 1 januari 2021
Webadres:
www.dies.be Sinds 1 januari 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 19 januari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 10 april 2024
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2024
 
Kapper/ kapster
Sinds 26 november 2020
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 26 november 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 september 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 januari 2016
Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 26 november 2020
Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 26 november 2020
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 april 2024
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 juli 2013
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 2 juli 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 september 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug