shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.274.333
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 oktober 2022
Begindatum:1 januari 2014
Naam:Cañas Y Abraira, Miguel
Sinds 1 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Cañas Y Abraira ,  Miguel  Sinds 1 januari 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Fabbricotti ,  Marina  Sinds 24 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 18 juni 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 23 augustus 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 juni 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 23 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug