shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0549.840.540
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 september 2020
Begindatum:31 maart 2014
Naam:EFENERG CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2014
Adres van de zetel: Chaussée de Liège(JB) 624 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 11 februari 2019

Doorgehaald adres sinds 6 december 2019(1)
Telefoonnummer:
0483/451438 Sinds 31 maart 2014(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 31 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (4) De Oliveira Lucas ,  Marco  Sinds 11 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) De Nève ,  Marie  Sinds 17 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 2 oktober 2019
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 oktober 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 april
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(4)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug