shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.367.112
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2022
Begindatum:4 april 2014
Naam:Alexandre Poelmans Management & Consulting
Naam in het Frans, sinds 2 april 2014
Afkorting: APMC
Naam in het Frans, sinds 2 april 2014
Adres van de zetel: Rue Beguines 9   bus 2
4400 Flémalle
Sinds 14 juni 2017

Doorgehaald adres sinds 20 september 2018(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Bouchy ,  Philippe  (0677.560.638)   Sinds 14 juni 2017
Zaakvoerder (3)0677.560.638   Sinds 14 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 21 mei 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 21 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 april 2014
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 2 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug