shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0564.756.269
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 mei 2021
Begindatum:16 oktober 2014
Naam:b71
Naam in het Frans, sinds 16 oktober 2014
Adres van de zetel: Rue d'Emines, Rhisnes 52 Stratenplan
5080 La Bruyère
Sinds 5 juni 2020
Telefoonnummer:
+3242663335 Sinds 22 mei 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact@b71.beSinds 16 mei 2017(1)
Webadres:
www.b71.be Sinds 16 mei 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 16 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Chandelle ,  Julien  Sinds 1 januari 2018
Zaakvoerder (3) Gonsette ,  Julien  Sinds 16 oktober 2014
Zaakvoerder (3) Nivart ,  Jean-François  Sinds 16 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Remience ,  Christine  Sinds 20 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 oktober 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 16 oktober 2014
BTW 2008  59.120  -  Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
Sinds 16 oktober 2014
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 16 oktober 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  90.023 -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 augustus 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug