shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.983.710
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2015
Begindatum:26 februari 2015
Naam:AJT run
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2015
Adres van de zetel: Chaussée de Wégimont 346 Stratenplan
4630 Soumagne
Sinds 26 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Radermecker ,  Xavier  Sinds 1 september 2015
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2020
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 26 februari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.640 -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug