shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0632.727.436
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 april 2023
Begindatum:25 juni 2015
Naam:R-Win Renove
Naam in het Frans, sinds 25 juni 2015
Adres van de zetel: Try des Marais(Tar) 84
5651 Walcourt
Sinds 16 juli 2022

Doorgehaald adres sinds 23 december 2022(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 25 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Richoux ,  Maxime  Sinds 25 juni 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 20 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 september 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 september 2015
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 25 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juni 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug