shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0637.830.923
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:17 september 2015
Maatschappelijke Naam:DTT
Benaming in het Frans, sinds 10 september 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Quatorze-Verges sn Stratenplan
4000 Liège
Sinds 9 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Deltour ,  Vincent  Sinds 10 september 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 21 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 5 januari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 5 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 september 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 17 september 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 17 september 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 17 september 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 17 september 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 september 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug