shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.686.641
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2016
Begindatum:10 november 2016
Naam:Yende Suka, Yasmina
Sinds 10 november 2016
Telefoonnummer:
0472368270 Sinds 29 januari 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Yende Suka ,  Yasmina  Sinds 10 november 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 10 november 2016
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 10 november 2016
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 10 november 2016
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 10 november 2016
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 10 november 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug