shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0666.686.641
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2016
Begindatum:10 november 2016
Maatschappelijke Naam:Yende Suka, Yasmina
Sinds 10 november 2016
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
de Rivierendreef 190
1090 Jette
Telefoonnummer:
0472368270 Sinds 29 januari 2017
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Yende Suka ,  Yasmina  Sinds 10 november 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 10 november 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 10 november 2016
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 10 november 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug