shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0666.603.301
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 augustus 2023
Begindatum:1 januari 2017
Naam:Robin, Joachim
Sinds 1 januari 2017
Telefoonnummer:
0477/81.43.78 Sinds 2 september 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
joachim.robin94@gmail.comSinds 2 september 2018(1)
Webadres:
www.facebook.com/jardirobin/ Sinds 2 september 2018(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Robin ,  Joachim  Sinds 1 januari 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 17 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug