shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0667.778.781
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 juni 2023
Begindatum:16 december 2016
Naam:GORGAN MOBILITY
Naam in het Frans, sinds 16 december 2016
Adres van de zetel: De Vunt 7
3220 Holsbeek
Sinds 16 juli 2018
Telefoonnummer:
+32 16 79 34 57 Sinds 16 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 december 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ichim ,  Eduard  Sinds 15 juli 2020
Zaakvoerder (2) Gorgan ,  Valuţǎ  Sinds 16 december 2016
Zaakvoerder (2) Ichim ,  Ana  Sinds 15 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bellis ,  Edwin  Sinds 15 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
Ruwbouw
Sinds 1 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 januari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 16 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 december 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug