shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0674.464.754
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 oktober 2020
Begindatum:12 april 2017
Naam:KLP
Naam in het Frans, sinds 12 april 2017
Adres van de zetel: Rue du Chalet 33 Stratenplan
4920 Aywaille
Sinds 19 juni 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 april 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lemaire ,  Kevin  Sinds 12 april 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 5 oktober 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 5 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 april 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 12 april 2017
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 12 april 2017
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 12 april 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 april 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug