shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0678.997.624
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 mei 2020
Begindatum:31 juli 2017
Naam:MMA2
Naam in het Frans, sinds 31 juli 2017
Adres van de zetel: Avenue des Combattants 19 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 31 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 juli 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Juniku ,  Edon  Sinds 31 juli 2017
Zaakvoerder (2) Shehu ,  Kastriot  Sinds 31 juli 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Brichart ,  Jean  Sinds 14 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 16 oktober 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 7 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 7 september 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 16 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug