shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0690.734.921
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 februari 2018
Begindatum:19 februari 2018
Naam:WE#ARE
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2018
Adres van de zetel: Rue les Tiennes(WD) 57 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 19 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Parys ,  Hélène  Sinds 19 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 19 februari 2018
Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 19 februari 2018
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 19 februari 2018
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 19 februari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 28 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 februari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug