shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0691.418.671
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 oktober 2021
Begindatum:12 augustus 2019
Naam:Warnier, Michaël
Sinds 12 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Warnier ,  Michaël  Sinds 12 augustus 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Walgraffe ,  René  Sinds 21 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 12 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 3 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug