shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0699.964.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 2018
Begindatum:16 juli 2018
Maatschappelijke Naam:La manufacture de pâtes
Benaming in het Frans, sinds 16 juli 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Broctia(ML) 14 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 16 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 16 juli 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder0535.744.460   Sinds 16 juli 2018
Bestuurder Bourgeois ,  Véronique  Sinds 16 juli 2018
Bestuurder Cao ,  Damien  Sinds 16 juli 2018
Bestuurder Censier ,  Pierre-Yves  Sinds 16 juli 2018
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Bouchat ,  Thérèse  (0535.744.460)   Sinds 16 juli 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 juli 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.730  -  Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
Sinds 16 juli 2018
BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 16 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 15.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug