shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0702.926.633
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2021
Begindatum:7 september 2018
Naam:IDEE CONSTRUCTION
Naam in het Frans, sinds 7 september 2018
Adres van de zetel: Rue de Sparmont 13
4180 Hamoir
Sinds 12 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 7 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Sparmont ,  Michaël  Sinds 7 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Mhidra ,  Soraya  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2018
 
Ruwbouw
Sinds 1 oktober 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 oktober 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 oktober 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 1 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 oktober 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 oktober 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 oktober 2018
Btw 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 september 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug