shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.806.676
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 november 2018
Begindatum:5 november 2018
Maatschappelijke Naam:LA FERME LAROCK
Benaming in het Frans, sinds 5 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Duchêne(RR) 12 Stratenplan
4120 Neupré
Sinds 5 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 5 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Larock ,  Cyrille  Sinds 5 november 2018
Bestuurder Larock ,  Louis  Sinds 5 november 2018
Bestuurder Van Mol ,  Peter  Sinds 5 november 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Thiry ,  Aurore  Sinds 5 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 5 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 5 november 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 5 november 2018
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 5 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 30 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 7.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug