shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.790.534
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 april 2023
Begindatum:22 november 2018
Naam:PROVIDENT PARTNER
Naam in het Frans, sinds 22 november 2018
Adres van de zetel: Rue Bastin 94   bus 2
4020 Liège
Sinds 22 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Vandermeiren ,  Georgette  Sinds 22 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 17 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 januari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".


Naar boven   Terug