shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.482.688
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2018
Begindatum:5 december 2018
Maatschappelijke Naam:Etang Concept
Benaming in het Frans, sinds 5 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue de l'Union 57 Stratenplan
4432 Ans
Sinds 5 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 5 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Mignolet ,  René  Sinds 5 december 2018
Zaakvoerder Stienen ,  Maurice  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 januari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 januari 2019
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 januari 2019
BTW 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 22 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 3.500 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug