shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.649.568
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2018
Begindatum:10 december 2018
Maatschappelijke Naam:GPLEG
Benaming in het Frans, sinds 10 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Stavesoul, Stave 28 Stratenplan
5646 Mettet
Sinds 10 december 2018
Telefoonnummer:
+32472950893 Sinds 10 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
e_me@live.beSinds 10 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Gobert ,  Emeline  Sinds 10 december 2018
Zaakvoerder Gobert ,  Laurent  Sinds 10 december 2018
Zaakvoerder Penet ,  Anne-Sophie  Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 10 december 2018
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 10 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug