shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.682.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2018
Begindatum:11 december 2018
Maatschappelijke Naam:STEEL & MORE
Benaming in het Frans, sinds 11 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Cortys, Hempt. 12 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 11 december 2018
Telefoonnummer:
+32474860277 Sinds 11 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@steelandmore.beSinds 21 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 11 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Halleux ,  Damienne  Sinds 11 december 2018
Zaakvoerder Jadin ,  Jean-François  Sinds 11 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 11 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 11 december 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  25.501 -  Smeden van metaal
Sinds 7 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug