shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.776.820
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 april 2022
Begindatum:4 februari 2019
Naam:PARK 1973
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2019
Adres van de zetel: Av. William et Philippe Grisard 1
4050 Chaudfontaine
Sinds 28 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Daxhelet ,  Luc  Sinds 14 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 7 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).


Naar boven   Terug