shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.592.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:MECENE
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Grande-Tour 12 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer:
0484/67.59.35 Sinds 1 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
arezireza@yahoo.frSinds 1 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Arezi ,  Gholam  Sinds 26 februari 2019
Zaakvoerder Arezi ,  Gholam  Sinds 1 maart 2019
Zaakvoerder Gülük ,  Sahin  Sinds 26 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug