shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.592.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:MECENE
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Rue Grande-Tour 12 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer:
0484/67.59.35 Sinds 1 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
arezireza@yahoo.frSinds 1 april 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vennoot of lid Arezi ,  Gholam  Sinds 26 februari 2019
Zaakvoerder Arezi ,  Gholam  Sinds 1 maart 2019
Zaakvoerder Gülük ,  Sahin  Sinds 26 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug