shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0721.597.648
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 februari 2019
Begindatum:26 februari 2019
Naam:Le Luxembourg Rochefort
Naam in het Frans, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Place Roi Albert Ier 2
5580 Rochefort
Sinds 26 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Huet ,  Valérie  Sinds 26 februari 2019
Zaakvoerder (2) Serverius ,  Jean-Yves  Sinds 26 februari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 12 april 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 26 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 april 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 12 april 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 april 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 26 februari 2019
Btw 2008  56.302  -  Discotheken, dancings en dergelijke
Sinds 26 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug