shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0721.608.833
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 februari 2019
Begindatum:27 februari 2019
Naam:EDSONFO
Naam in het Frans, sinds 27 februari 2019
Adres van de zetel: Trieu do Mont(WP) 9 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 27 februari 2019
Telefoonnummer:
+32476444443 Sinds 27 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
defosseteric@gmail.comSinds 27 februari 2019
Webadres:
www.edsound.be Sinds 27 februari 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Defosset ,  Eric  Sinds 27 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 maart 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 27 februari 2019
BTW 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 27 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug