shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.812.425
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 2019
Begindatum:15 maart 2019
Naam:RUWETTE
Naam in het Frans, sinds 15 maart 2019
Adres van de zetel: Haute-Hez,Bolland 64 Stratenplan
4653 Herve
Sinds 15 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Rüwette ,  Thomas  Sinds 15 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 26 maart 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 26 maart 2019
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 maart 2019
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 26 maart 2019
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 maart 2019
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 26 maart 2019
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 26 maart 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 maart 2019
 
Elektrotechniek
Sinds 26 maart 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 26 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 26 maart 2019
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 26 maart 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 26 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 26 maart 2019
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 26 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug